Z6_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K0S53
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGCK0
Постоянни комисии

Постоянни комисии към Общински съвет- гр. Петрич, мандат 2019- 2023 година

  1. Комисия по бюджет, финанси,европроекти и местно самоуправление       

 

  1. Комисия по ТСУ, транспорт, екология,инвестиции и развитие на туризма

 

  1. Комисия по общинска собственост, общински дружества и концесии         

 

  1. Комисия по образование, култура и вероизповедание

 

  1. Комисия за децата, младежта, спорта и неправителствени организации    

 

  1. Комисия по развитие на селските райони, земеделие, горско стопанство

 

  1. Комисия по социална политика и работа с малцинствата

 

  1. Комисия по жалби, обществен ред и контрол изпълнението на решенията на  Общински съвет

 

  1. Комисия по установяване на конфликт на интереси

 

Зареждане ...