Z6_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K04S3
Z7_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K0423
Контакти

КОНТАКТИ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

 

Адрес: ул. „Цар Борис III” № 24
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
Ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Ел. поща: oapetrich@petrich.bg

 

Работно време за работа с граждани

 

Център за услуги и информация на гражданите:
делнични дни: 8.00 – 17.30 часа
почивни дни – събота и неделя

 

Общинска администрация Петрич:
делнични дни: 8.30 – 12.00 часа 13.30 – 16.30 часа
почивни дни – събота и неделя

 

Приемно време


Димитър Бръчков                               Сряда: 10.30 - 12.00

Зам.-кмет ТСУ и ОР                             Сряда, петък: 9.30 - 12.00

 

Телефонен указател на Общинска администрация - Петрич

 

Кабинет № ДЛЪЖНОСТ ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ИМЕ
Кабинет 101 Дежурна Кабинет 69144
Борислав Ружкин
Красимир Ангов
Йордан Карагъозов
Кабинет 102 Каса 69116 Елена Тильовска
Кабинет 103 Н-к „ГСР” 69100 Катерина Костадинова
Кабинет 104 „ГСР” 69101 Катя Костадинова
Цветанка Михайлова
Кабинет 105   69102 Милена Смукова
Кабинет 107 Експерти ИОТ 69103 Юлиян Антонов
Благой Китанов
Кабинет 108 Домакин 69104 Атанас Атанасов
Кабинет 110 Човешки ресурси 69106 Георги Гущеров
Център Административно Обслужване   69107  
Портиер   69108 Камен Янчев
Кабинет 201 Секретар 69114 Кирил Стойков
Кабинет 202 Кмет 69110 Димитър Бръчков
Кабинет 202 Технически секретар 69112 Ваня Филипова
Кабинет 203 Директор „АГО, ИР” 69113 Рилка Филипова
Кабинет 204 Н-к Канцелария 69147
0879990803
 
Кабинет 205 Главен счетоводител
Бюджет и Финанси
69115 Емилия Стамчева
Блажка Китанова
Кабинет 206 Евроинтеграция 69114 Зорница Авгинова
Кабинет 211 Евроинтеграция   Наталия Аврамова
Кабинет 207 Главен юрисконсулт 69117 Светослава Христова
Кабинет 208 Счетоводство 69118 Петър Куючков
Кабинет 209 Икономически отдел 69119 Мариела Кацулева
Блажка Шапкова
Кабинет 210 Зам. Кмет „Ф,Б и ОС”    69138
0885998179
Борислав Кoларов
Кабинет 301 Екология 69106 Антоанета Ангелова
Кабинет 307 Зам. Кмет „ТСУ,СБ и ОР”  69123
0889990755
Минка Салгарова
Кабинет 302 Технически секретар ОБС 69125  
Кабинет 302 Председател ОБС 69124 инж. Светла Даналова
Кабинет 303 Директор "ОКСДСТ и З" 69126  
Кабинет 304 Земеделие 69127 Зоя Коемджиева
Ваня Стоянова
Кабинет 305 ВиК 69128 Галя Терзиева
Кабинет 305 Главен специалист "Чистота и сметосъбиране"   Румен Кальпъсов
Кабинет 306 Технически Секретар ОБС 69129 Димитрина Донева
Кабинет 307 Главен архитект 69135 Бойко Котев
Кабинет 307 Специалист Транспортна инфраструктура   Димитрина Шопова
Кабинет   Вътрешен одит   Николай Таседжиков
Кабинет 308 Главен Инженер 69130
0896810856
Николай Попов
Кабинет 310 Зам.-Кмет „ЕУДИ” 69132 Кирил Танушев
Кабинет 310 Образователен медиатор   Силвия Янева
Кабинет 310 Здравен медиатор   Феа Янакиева
Кабинет 311 Зам.Кмет „ХД” 69148 Нина Попова
Кабинет 312 Социални дейности 69146 Нако Манастирлиев
Кабинет 312 Спортни дейности   Георги Георгиев
Кабинет 401 Директор „ТСУ” 69133 Марияна Митрева
Кабинет 401 Младши експерт КРЗ   Стоян Костадинов
Кабинет 401 Специалист КРЗ   Велка Тодорова
Кабинет 403 Главен специалист СРВЕ ТСУ 69134 Румен Бохоров
Кабинет 403 Главен специалист ОЕСУТ   Георги Анастасов
Кабинет 405 Старши юристконсулт ТСУ 69136 Мария Здравкова
Кабинет 406 Н-к Военен отдел 69137 Валери Иванов
Кабинет 407 Старши експерт ИД и Б 69460 Катя Стоянова
Кабинет 408 Отдел „Общинска и държавна Собственост” 69139 Соня Костадинова
Иванка Личкова
Кабинет 409 „АСК” 69140 Николай Георгиев
Кирил Костадинов
Кина Оракова
Кабинет 410 Обществен ред и сигурност 69145  
Кабинет 411 Чертожник 69142 Лидия Грозданова
Кабинет 413 „ОМбП” и „Б.Д” 69143 Георги Петров

 

Дирекция наеми и такси

ГУМ                       Домакин                                                        69461                                    Димитър Велев

Фронт офис         Каса                                                                 69107                                    Стефан Тачев

301-А                     Инкасатори                                                    69120                                    Мая Бояджиева

                                                                                                                                                        Велизар Касабов

                                                                                                                                                        Божидар Григоров

201-А                     Експерти наеми                                            69120                                    Андон Тафраджиев

                                                                                                                                                       

 

 

Местни данъци и такси                                          

МДТ                      Директор                                                          69149                                    Илиан Цветков

МДТ                      Юристконсулт                                                                                                 Надежда Кехайова

МДТ                      Главен инспектор                                            60570                                    Митко Корчев

 

 

Кметове и кметски наместници                                      

Населено място Позиция Име Телефон
с. Баскалци
Кукурахцево, Чурилово
Кметски наместник Никола Стойчев 0888 958 295
с. Беласица Кмет Велик Филчев 0879 990 778
с. Боровичене Кметски наместник Вангел Тилев 0884 490 003
с. Вишлене
Дреновица, Кладенци
Кметски наместник Юлиан Илиев 0876 393 546
с. Волно
Зойчене, Долене
Кметски наместник Любомир Петревски 0879 819 429
с. Габрене Кмет Дафина Пецева 0879 990 755
с. Гега Кмет Бисер Чопаков 0879 990 789
с. Генерал Тодоров Кмет Станислав Станков 0895 556 606
с. Долна Крушица Кмет Иван Стоилов 0878 476 497
с. Долна Рибница Кмет Стефан Златинов 0879 990 794
с. Долно Спанчево Кмет Силвия Мицева 0879 990 734
с. Дрангово Кмет Ангел Балтаджиев 0879 990 898
с. Драгуш, Крънджилица Кметски наместник Йордан Велков 0879 990 796
с. Дреново Кметски наместник Андон Тодоров 0879 819 459
с. Кавракирово Кмет Александър Треновски 0879 990 774
с. Камена Кмет Осман Демиров 0879 017 256
с. Капатово Кмет Стоян Кочев 0879 990 737
с. Ключ Кмет Македонка Иванова 0888 140 043
с. Коларово Кмет Евгени Мицков 0879 373 357
с. Кромидово Кметски наместник Борислав Филадов 0898 361 141
с. Кулата Кмет Димитър Дамянов 0898 681 796
с. Кърналово Кмет Николай Златков 0879 990 743
с. Марикостиново Кмет Гергана Тодорова 0879 990 738
с. Марино поле Кмет Кирил Цапаревски 0879 990 741
с. Мендово Кметски наместник Христо Учителски 0879 990 810
с. Митино Кмет Мариан Тодоров 0878 424 344
с. Михнево Кмет Вангел Маламов 0879 990 798
с. Ново Кономлади Кмет Мариана Мурлева 0879 990 735
с. Право Бърдо Кметски наместник Ивайло Стоянов 0879 819 453
с. Първомай Кмет Славка Филчева 0885 296 396
с. Рибник Кмет Гълъб Божков 0886 725 751
с. Рупите Кмет Димитър Господинов 0879 990 745
с. Ръждак Кмет Георги Стоянов 0879 990 731
с. Самуилово Кмет Кирил Стоянов 0898 437 004
с. Скрът Кмет Валентин Заеков 0886 387 446
с. Старчево Кмет Георги Кузманов 0879 990 744
с. Струмешница Кмет Мирослав Манолчев 0878 151 586
с. Тополница Кмет Любен Маринополски 0879 990 729
с. Чуричени Кмет Николай Георгиев 0879 990 829
с. Яково Кметски наместник Георги Николов 0879 819 488