Z6_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K04S3
Z7_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K0423
Контакти

КОНТАКТИ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

 

Адрес: ул. „Цар Борис III” № 24
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
Ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Ел. поща: oapetrich@petrich.bg

 

Работно време за работа с граждани

 

Център за услуги и информация на гражданите:
делнични дни: 8.00 – 17.30 часа
почивни дни – събота и неделя

 

Общинска администрация Петрич:
делнични дни: 8.30 – 12.00 часа 13.30 – 16.30 часа
почивни дни – събота и неделя

 

Приемно време:


Димитър Бръчков                               Сряда: 10.30 - 12.00

Зам.-кмет ТСУ и ОР                             Сряда, петък: 9.30 - 12.00

 

Телефонен указател на Общинска администрация - Петрич

 

Кабинет №      ДЛЪЖНОСТ                                      ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР        ИМЕ

Кабинет 101       Дежурна Кабинет                           69 144                                  

                                                                                           22266                                   Борислав Ружкин

                                                                                                                                          Красимир Ангов

                                                                                                                                          Йордан Карагьозов

Кабинет 102       Каса                                                      69116                                  Елена Тильовска

Кабинет 103       Н-к „ГСР”                                             69100                                   Катерина Костадинова

Кабинет 104       „ГСР”                                                     69101                                   Катя Костадинова

                                                                                                                                           Цветанка Михайлова

Кабинет 105                                                                       69102                                  Милена Смукова

Кабинет 107       Експерти ИОТ                                      69103                                   Юлиян Антонов

                                                                                                                                            Благой Китанов

Кабинет 108       Домакин                                               69104                                   Атанас Атанасов

Кабинет 110       Човешки ресурси                               69106                                   Георги Гущеров

Център Административно Обслужване                     69107                                   

Портиер                                                                              69108                                    Камен Янчев

Кабинет 201       Секретар                                              69114                                   Кирил Стойков

                                                                                              

Кабинет 202       Кмет                                                       69110                                    Димитър Бръчков

Кабинет 202       Технически секретар                          69112                                    Ваня Филипова

Кабинет 203       Директор „АПО, ИР”                           69113                                    Рилка Филипова

Кабинет 204       Н-к Канцелария                                    69147                                   

                                                                                                0879990803        

Кабинет 205       Главен счетоводител                           69115                                    Емилия Стамчева

                                Бюджет и Финанси                                                                            Блажка Китанова

Кабинет 206       Евроинтеграция                                    69141                                    Зорница Авгинова

Кабинет 211       Евроинтеграция                                    69121                                    Наталия Аврамова

Кабинет 207       Главен юристконсулт                           69117                                    Светослава Христова

Кабинет 208       Счетоводство                                         69118                                    Петър Кючуков

Кабинет 209       Икономически отдел                           69119                                    Мариела Качулева

                                                                                                                                                Блажка Шапкова

Кабинет 210       Зам. Кмет „Ф,Б и ОС”                            69138                                    Борислав Коларов

                                                                                                 0885998179        

Кабинет 301       Екология                                                  69122                                    Антоанета Ангелова

Кабинет 302       Зам. Кмет „ТСУ,СБ и ОР”                      69 123                                   Минка Салагьорова

                                                                                                                                                0889990765        

Кабинет 302       Технически секретар ОбС                   69125                                   

Кабинет 302       Председател ОбС                                  69124                                    инж. Светла Данаилова

Кабинет 303       Директор "ОКСДСТ и З"                       69 126                                  

                                                                                                                                                        

Кабинет 304       Земеделие                                              69127                                    Зоя Коемджиева

                                                                                                                                                 Ваня Стоянова

Кабинет 305       ВиК                                                            69128                                    Галя Терзиева

Кабинет 305       Главен специалист "Чистота

и сметосъбиране"                                                                                  Румен Калъпсъзов

Кабинет 306       Технически Секретар ОбС                    69129                                    Димитрина Донева

Кабинет 307       Главен архитект                                      69135                                    Бойко Котев

Кабинет 307       Специалист Транспортна                     69135                                    Димитрина Шопова

инфраструктура                                                                             

Кабинет              Вътрешен одит                                                                                      Николай Таседжиков

Кабинет 308       Главен Инженер                                      69130                                    Николай Попов

                                                                                                   0896810856        

Кабинет 310       Образование и култура                         69132                                    Ваня Костова

                               Социални дейности                                                                            

                               Образователен медиатор                                                                   Силвия Янева

                                Здравен медиатор                                                                                Фея Янакиева

Кабинет 311       Зам.Кмет „ХД”                                          69148                                    Нина Попова

                                                                                                    0878677675        

Кабинет 312       Социални дейности                                 69146                                    Нако Манастарлиев

Кабинет 312       Спортни дейности                                    69146                                    Георги Георгиев

Кабинет 401       Директор „ТСУ”                                         69133                                    Марияна Митрева

Кабинет 401       Младши експерт КРЗ                               69133                                    Стоян Костадинов

Кабинет 401       Специалист КРЗ                                         69133                                    Велка Тодорова

Кабинет 403       Главен специалист СРВЕ ТСУ                  69134                                    Румен Бохоров

Кабинет 403       Главен специалист ОЕСУТ                       69134                                    Георги Анастасов

Кабинет 405       Старши юристконсулт ТСУ                      69136                                    Мария Здравкова

Кабинет 406       Н-к Военен отдел                                      69137                                    Валери Иванов

Кабинет 407       Старши експерт ИД и Б                            69460                                    Катя Стоянова

Кабинет 408       Отдел „Общинска и държавна               69139                                    Соня Костадинова

 Собственост”                                                                                              Иванка Личкова

Кабинет 409       „АСК”                                                             69140                                    Николай Георгиев

                                                                                                                                                      Кирил Костадинов

                                                                                                                                                      Кина Оракова

Кабинет 410      Обществен ред и сигурност                     69145

Кабинет 411       Чертожник                                                    69142                                    Лидия Грозданова

Кабинет 413       „ОМбП” и „Б.Д”                                           69143                                    Георги Петров

 

Дирекция наеми и такси

ГУМ                       Домакин                                                        69461                                    Димитър Велев

Фронт офис         Каса                                                                 69107                                    Стефан Тачев

301-А                     Инкасатори                                                    69120                                    Мая Бояджиева

                                                                                                                                                        Велизар Касабов

                                                                                                                                                        Божидар Григоров

201-А                     Експерти наеми                                            69120                                    Андон Тафраджиев

                                                                                                                                                       

 

 

Местни данъци и такси                                          

МДТ                      Директор                                                          69149                                    Илиан Цветков

МДТ                      Юристконсулт                                                                                                 Надежда Кехайова

МДТ                      Главен инспектор                                            60570                                    Митко Корчев

 

 

Кметове и кметски наместници                                      

с.с.Баскалци,                    Кметски наместник                            0888958295                         Никола Стойчев

Кукурахцево, Чурилово             

с. Беласица                        Кмет                                                      0879990778                         Велик Лазаров Филчев

с. Боровичене                  Кметски наместник                            0884490003                         Вангел Тилев

с.с..Вишлене,                   Кметски наместник                             0876393546                         Юлиан Илиев

Дреновица, Кладенци

с.с.Волно,                           Кметски наместник                            0879819429                         Любомир Петревски

Зойчене, Долене           

с. Габрене                          Кмет                                                        0879990755                         Дафина Пецева

с. Гега                                  Кмет                                                        0879990789                         Симеон Китанов

с. Генерал Тодоров          Кмет                                                       0895556606                         Станислав Станков

с. Долна Крушица            Кмет                                                        0896813850                         Иван Божинов Тилев

с. Долна Рибница            Кмет                                                        0879990794                         Стефан Златинов

с. Долно Спанчцово        Кмет                                                        0879990734                         Силвия Атанасова Мицева

с. Дрангово                       Кмет                                                        0879990898                         Ангел Балтаджиев

с.с.Драгуш,                        Кметски наместник                             0879990796                         Йордан Стойчев Велков

Крънджилица 

с. Кавракирово                 Кмет                                                        0879990774                         Александър Треновски

с. Камена                            Кмет                                                        0879017256                         Осман Демиров Демиров

с. Капатово                         Кмет                                                        0879990737                         Андон Илиев

с. Ключ                                 Кмет                                                        0888140043                         Христо Марков

с. Коларово                         Кмет                                                        0877890497                         Величка Спасова

с. Кромидово                      Кмет                                                       0898361141                         Борислав Филадов

с. Кулата                               Кмет                                                       0898681796                         Димитър Георгиев Дамянов

с. Кърналово                       Кмет                                                       0877324246                         Николай Златков

с. Марикостиново             Кмет                                                        0879990738                         Гергана Тодорова

с. Марино поле                  Кмет                                                       0899174622                         Кирил Цапаревски

с. Мендово                          Кмет                                                       0879990810                         Христо Андонов Учителски

с. Митино                             Кмет                                                      0878424344                         Венцислав Георгиев

с. Михнево                           Кмет                                                      0879990798                         Вангел Милчев Маламов

с. Ново Кономлади            Кмет                                                      0879990735                         Мариана Мурлева

с. Право Бърдо                    Кметски наместник                           0879819453                         ИваЙло Живков Стоянов

с. Първомай                         Кмет                                                      0879119822                         Иван Митрев

с. Рибник                               Кмет                                                      0886725751                         Гълъб Божков

с. Рупите                                Кмет                                                      0879990715                         Димитър Василев Господинов

с. Ръждак                              Кмет                                                      0879990731                         Георги Стоянов Стоянов

с. Самуилово                       Кмет                                                      0898437004                         Кирил Божидаров Стоянов

с. Скрът                                 Кмет                                                       0886387446                         Валентин Заеков

с.Старчево                           Кмет                                                       0879990744                         Георги Иванов Кузманов

с. Струмешница                  Кмет                                                      0878151586                         Мирослав Манолчев

с. Тополница                        Кмет                                                      0879990729                         Лобен Атанасов