Z6_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K0C22
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGCC3
История ОА - Ръководство Служебна информация Икономически дейности Програми Общински стратегии и планове Нормативни документи Обяви и съобщения
ОА - Ръководство

Длъжност
 

Кмет: Димитър Бръчков

Председател на ОбС: инж. Светла Данаилова

Зам.-Кмет "Финанси,
Бюджет и общинска собственост": Борислав Коларов

Зам.-Кмет "ТСУиС и обществен ред": Минка Салагьорова

Зам.-Кмет "Хуманитарни дейности": Нина Попова

Зам.-Кмет "Електронно управление,
дигитализация и иновации": Кирил Танушев


Секретар: Кирил Стойков

 

Зареждане ...