Z6_PPGAHG800H4730QN3AEJVS33G5
Z7_PPGAHG800H4730QN3AEJVS3387
Публичен регистър на даренията

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР

 

НА ДАРЕНИЯТА НАПРАВЕНИ В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЩИНСКИ ДРУЖЕСТВА И ОБРАЗОВАТЕЛНИ, КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ УЧРЕДЕНИЯ

(чл. 7е, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Петрич)                                                                           

№, Дата на вписване

Дата на дарението

ДАРИТЕЛ

ДАРЕН

(бенефициент)

Вид на дарението

(пари, вещ, услуга, вид на имота)

Стойност на дарението

Условие на дарението

Информация за изпълнение волята на дарителя

1/07.01.2022г.

23.12.2021г.

„Кауфланд България“ ЕООД

Община Петрич

200 ваучера

40 000 лв.

За подпомагане на хора в нужда от община Петрич

 

2/27.01.2022г.

28.12.2021г.

„M3 Дент - Център за Специализирана практика за извънболнична Медико-Дентална помощ“ ЕООД

Община Петрич

Движима вещ, представляваща модулен преместваем Параклис с размери 3,6м/5,6м.

64 609.83 лв.

Същият да бъде поставен на паркинга пред НПМ „Самуилова крепост”, намиращ се на територията на Община Петрич

Да се използва целево по волята на Дарителя

3/13.09.2022г.

07.07.2022г.

„НокиаСълюшънс Енд Нетуъркс“ ЕООД

Община Петрич

Движими вещи /офис оборудване/

1780.00 лв.

За нуждите на общинската администрация – Петрич  и за администрациите на кметствата

 

4/14.12.2022г.

04.12.2022г.

„Аромати – 1“ ЕООД

Община Петрич

1300 бр. лакомства за деца

2 450 лв.

Лакомствата се даряват безвъзмездно, които ще се ползват при грейването на Коледното дърво в гр. Петрич.

Лакомствата да се използват на 05.12.2022г. при грейването на Коледното дърво в гр. Петрич.

1/01.02.2023г.

31.01.2023г.

„Гебр. Хайнеман България“ ООД

Община Петрич

1. Детско влакче D23-1 бр.;

2. Пързалка с люлка D27-1 бр.;

3. Пружина клатушка конче – 1 бр.;

4. Пейки – 2 бр.;

5.Пергола с размер 245/175-1 бр.

6. Ограда h-105-29 м.

7. Врата 100 см. – 1 бр.

8. Каучукови плочки 40/40/4 – 50 кв.м.

 

 

 

14 562 лв.

Поставяне, монтиране и обезопасяване на детски съоръжения за „Детска площадка място за отдих, почивка и игра за деца“ обособена в поземлен имот № 387 с площ от 116 кв.м. с отреждане за „Озеленяване“ в кв. 30 по плана на с. Кулата, общ. Петрич.

Полагане на необходимите грижи за поддържането на „Детска площадка място за отдих, почивка и игра за деца“ и монтираните в нея детски съоръжения.