Z6_PPGAHG8009CFA06E2QSEKHU3Q0
Z7_PPGAHG8009CFA06E2QSEKHU391
Състав Постоянни комисии Заседания на ОбС Заседания на комисии към ОбС Декларации по чл.49 от ЗПК Декларации по чл.49 на други задължени лица Архив Наредби 10.07.2017г. Наредби Проекти на нормативни актове Правилник. Етичен кодекс Видео архив Регистър на питанията по чл. 28, ал. 4, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията на Община Петрич

Утвърдени по чл. 49, ал. 3 от ЗПК

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията на Община Петрич

Александър Радославов Костов

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Ангел Христов Танев

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Антония Димитрова Паскалева

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Атанас Георгиев Ямалиев

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Атанас Иванов Ячков

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Благой Александров Калапсъзов

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Божидар Иванов Радевски

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Борис Николаев Липушлиев

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Валентин Лазаров Парапунов

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Велик Илиев Гогов

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Венцислав Стоянов Филчев

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Владимир Иванов Стефанов

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Георги Атанасов Божанин

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Георги Кирилов Стоилков

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Гергана Димитрова Петкова

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Димитър Лазаров Пильоков  

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Димитър Николов Чолев

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Живко Благоев Карадалиев

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Живко Митков Захов

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Илия Митков Пашов

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Йордан Георгиев Каракашев

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Кирил Димитров Бойчев

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Костадин Любомиров Чаров

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Никола Симеонов Попов

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Радой Руменов Стоев

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Росен Владимиров Стоянов

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Светла Николова Данаилова

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Славчо Венциславов Илиев

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Станимир Живков Златков

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Стоян Николов Руйков

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Страхил Андонов Димитров

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Траян Атанасов Стоименов

Декларация по чл.49, ал.1, т.1

Янко Здравков Стоянов

Декларация по чл.49, ал.1, т.1