Z6_HQ8A1O82KGK260ALC80A4T1862
Z7_HQ8A1O82KGK260ALC80A4T18M2
Общински съвет

При общински съвет – Петрич   Мандат 2015-2019 г.


Председател на ОбС-Петрич:  инж. Светла Данаилова