Образование

Дирекция "Образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване"

Отдел "Образование и култура"

 

Нина Попова - Директор дирекция ОКССДЗ - 0745/69148- nina.popova@oapetrich.bg

Методи Бисерков - Началник отдел - 0745/69132 - metodi.biserkov@oapetrich.bg

Цонко Манчев - Главен експерт "Образование" - 0745/69132 - tsonko.manchev@oapetrich.bg