Z6_HQ8A1O82K0V980ALJKKCTR0930
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGCI4
Кариери по обяви от Бюрото по труда

Дирекция “Бюро по труда” – гр.Петрич
Тел. За връзка 0745/ 6-40-64

За свободните работни места в ДРСЗ-Благоевград
по Бюра по труда към 04.11.2016г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр.Петрич
Тел. За връзка 0745/ 2-11-52

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ-  2
1 кинезетерапевт    Висше, кинезетерапия
1 машинен инженер    Висше, машиностроене, владеене на гръцки и английски език.
    
Б. СПЕЦИАЛИСТИ  СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -93
10 шивачи    На трико и конфекция , всички машини
1 шофьор на автобус    Кат. D
12 машинен оператор    Пластмасови изделия
3 огняри    С догумент за газ, ІІІ степен
3 бродировачи    желателно с опит
5 гладачи    с опит
2 международни шофьори    Кат. С и Е
30 опаковка на медицински консумативи    Средно образовение
5 опаковка    с опит
1 продавач    с техническа компетентност, английски език
1 продавачи на хранителни стоки    С опит
5 строителни работници    Кофражисти, зидаромазачи, фаянс

1 работник поддръжка в оранжерии    С опит, с док. заваряване
5 полевъдни работника
1 работник, мебелно производство
5 кредитен специалист
1 търговски представител
2 монтажника на апаратура ниско напрежение
2 навивачи на бобини
1 крояч
2 сервитьора   

Зареждане ...