Z6_HQ8A1O82K0V980ALJKKCTR0425
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1EN4
История ОА - Ръководство Служебна информация Икономически дейности Програми Общински стратегии и планове Нормативни документи Обяви и съобщения
Служебна информация

Приемно време

Кмет на Община Петрич - Димитър Бръчков                                     Сряда, 10.30-12.00
Зам.-кмет ТСУ и ОР-                                                                                  Сряда, петък 9.30 – 12.00

Зареждане ...