Z6_HQ8A1O82K0V980ALJKKCTR0M07
Z7_HQ8A1O82K0V980ALJKKCTR0MG7
Административни услуги


Кодекс на общинския служител
Етичен кодекс за поведение на служителите от Община Петрич             Изтеглете документа от тук

 

Ценова таблица на Общинска собственост
Ценова таблица за жилищни сгради и гаражи, производствена дейност, търговски нужди и услуги.             Изтеглете документа от тук

 

Декларация чл.67-1                           Изтеглете документа от тук

 

Декларация чл.71.1 от ЗМДТ          Изтеглете документа от тук     

   

 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 

 

ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ    Изтеглете документа от тук     

 

Калкулатор за изчисляване на данък за леки и товарни автомобили до 3,5 тона.

 

Декларация за достъпност