Z6_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K0804
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGC27
На вниманието на жителите на община Петрич!

На вниманието на жителите на община Петрич!
Комисията за защита от дискриминация за област Благоевград ще проведе открита приемна в град Петрич на 10 март 2023 г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на Община Петрич. Всеки, който има въпроси, съотносими към работата на Комисията, може да ги постави на място. Не е необходимо предварително записване за участие в приемната!

Пресцентър ОА-Петрич