Преобряване 2021

На 30 септември изтича срока за електронното преброяване.

Попълването на преброителната карта на https://www.e-census2021.bg/smartcensus/landing  е лесно и са необходими не повече от 20 минути, за да се преброи едно домакинство. Всички данни, които се въвеждат , са защитени и се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни не се  предоставят на никакви други институции.

Включи се , защото си важен !