Общински съвет

При общински съвет – Петрич   Мандат 2015-2019 г.


Председател на ОбС-Петрич:  Георги Тренчев