Постоянни комисии

Име на файла 

Година 

Файл за сваляне 

Бюджетна ком.-предложение за соц. Помощи

2005

Дневен ред

2005

Здравна ком. предложение за соц. помощи

2005

Предложение кмет за соц. помощи

2005

Решение на ком. по стоп. и здр. комисия-1

2005

Решение на ком. по стоп. и здр. комисия-2

2005