Заявяване на електронни услуги
Проверка и плащане по ЗМДТ
Актуално
Покана-публично обсъждане Бюджет 2020г.
П О К А Н А
Синя зона” в град Петрич да бъде свободна за моторни превозни средства след 12:00 часа днес  22.11.2019г.