Съобщение за празничен, неприсъствен и неучебен ден на Община Петрич

На основание член 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 105, ал.З от ЗПУО и в изпълнение на Решение №371 от протокол № 15 от 27.10.2016 г. на ОбС-Петрич обявявам 28.10.2019 г.- освобождението на град Петрич от османска власт за празничен, неприсъствен и неучебен ден на Община Петрич.