Два дни през м. октомври се забраняват спортните прояви и туристическите походи в планина Беласица

 

Заповедта е на кмета Димитър Бръчков и е във връзка с началото на ловния сезон. Забраната за провеждането на спортни мероприятия и преходи в планина Беласица важи за дните 06.10. и 07.10.2018 г, събота и неделя. Ловно-рибарско дружество Петрич, ДГС – Петрич, дирекцията на Природен парк  „Беласица” и звено „Обществен ред и сигурност” към ОбА- Петрич съвместно с началника на РУ „Полиция” да съблюдават опазването на обществения ред и осигурят безопасни условия за живота и здравето на жителите и гостите на община Петрич през посочените два дни, гласи още кметската заповед.