Проверки на общинари в Петрич

Служители на дирекция „Финансово-икономически дейности и управление на общинската собственост“, извършиха проверки на всички питейни заведения в община Петрич, във връзка с изпълнението на заповедта на Министерство на здравеопазването. Собствениците на такива обекти бяха предупредени да приберат масите и столовете от откритите площи, а там където това е невъзможно, същите да бъдат вързани, за да не може да се ползват от гражданите, които купуват кафе и сядат на групи. Целта на мярката е недопускането на струпване на хора на едно място, каквото е предписанието на Националния оперативен щаб и на Министерство на здравеопазването. Проверките на общинските служители ще продължат. Нарушителите подлежат на глоби.