Дневен ред за 42-ро заседание на Общински съвет- Петрич