ПОКАНА за първо заседание на Общински съвет- Петрич мандат 2019- 2023