ПК по "Земеделие и горско стопанство"

Председател: Илия Пашов               - тел. 0879979800 , 0879017249

Членове:        Светослав Шарков    - тел. 0897027222

                         Йордан Каракашев    - тел. 0878308430

                         Ефтим Каламски         -тел. 0878 050703

                         Росен Стоянов           - тел. 0879819500

                         Димитър Капитанов - тел. 0889706706

                         Янко Панев                - тел. 0887211640