Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Петрич мандат 2015 - 2019 година