Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Петрич