Правилник за организацията и реда  на работа на  Общински фонд за осигуряване и подкрепа на професионалното развитие на кадри в МБАЛ