Общ брой: 3

Възлагане на концесия за строителство на обект: Спортен комплекс за професионален и масов спорт с.Марикостеново, общ.Петрич

Общ брой: 3