При земетресение

Основни правила, които могат да помогнат на гражданите в случай на сеизмичен трус

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

    ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО е природно бедствие, което не може да бъде предсказано.  Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони, с възможен максимален магнитуд 7.0, са Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. Земетресенията са природни бедствия, които не могат да бъдат предотвратени. За недопускането на човешки жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми, създаване на готовност за адекватно реагиране и за ликвидиране на последиците. Не трябва обаче да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо.

     ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

    МВР и Националният институт по геофизика, геодезия и география - БАН предоставят полезна информация на гражданите за превантивни действия в случай на сеизмичен трус.

       ПРИ СЕИЗМИЧНО СПОКОЕН ПЕРИОД:

    - В къщи трябва да имате, поставени на удобно място фенерче, чанта за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода.
    - Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.
    - Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.
    - Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.
    - Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.
    - Подгответе план за поведението на членовете на семейството.
    - Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион.

Файлове за изтегляне