Първа копка по Проект ” Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич