Програма за деца с изявени дарби

  • Информация

    Публикувано на: Oct 25, 2018

    ЗА ОДОБРЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  И ЕДНОКРАТНО СТИМУЛИРАНЕ ПО ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПРЕЗ 2018 г. –
    ПРОТОКОЛИ НА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ОТ 10.10.2018 г. и 25.10.2018 г.

     

Общ брой: 2