Програма за деца с изявени дарби

 • Информация

  Публикувано на: Oct 25, 2018

  ЗА ОДОБРЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  И ЕДНОКРАТНО СТИМУЛИРАНЕ ПО ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПРЕЗ 2018 г. –
  ПРОТОКОЛИ НА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ОТ 10.10.2018 г. и 25.10.2018 г.

   

 • Информация

  Публикувано на: Oct 23, 2017

  За одобрени ученици от училища в община Петрич за отпускане на стипендия по наредба за условия и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и еднократно стимулиране по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на община Петрич през 2017г. - протокол на експертна комисия от 09.10.2017г.

Общ брой: 3