График на дейностите свързан с приема на деца в първи клас за учебната 2019/2020 година