Фолклорните традиции в Петричко

Към читалищата в община Петрич има много на брой и добри като изпълнение самодейни ансамбли и състави, които поддържат жива фолклорната традиция и богатство на района. Чрез потомците на заселилите се тук след войните бежанци от Егейска и Вардарска Македония, са пренесени и продължават да битуват фолклорът и традициите на българското население от тези райони.

Читалище “Братя Миладинови” в гр. Петрич
В града под Беласица читалище „Братя Миладинови" отдавна заслужено е завоювало авторитета на главен организатор и двигател на духовния му живот. Читалището е основано през 1914 г., но корените му са забити много по-дълбоко в историята. През 1905 г. е основан училищно-градски хор, самодеен театър - 1908 г., оркестър „Струна" - 1909 г., а училищната библиоте¬ка предоставя за обществено ползване своите 1200 тома български книги. Негов кръстник и пръв председател е учителят Тодор Стоянов Кръстев.
Активна дейност читалището развива чрез школите по изкуствата, където ежегодно се обучават  250-300 деца в класовете по пиано, акордеон, мандолина и китара, духови инструменти, пеене, народни танци, състезателни танци и чужди езици. Сега в читалище „Братя Миладинови" работят осем самодейни колектива, школа по изкуствата, библиотека. В живота на града се утвърдиха редица крупни културни празници, организирани и провеждани под егидата на  читалището: „Празници под Беласица”, Фолклорен фестивал „Петрич'88", Първи национален фестивал на частните театри „Петрич'92", Фолклорен фестивал „Южен гердан». Танцовият състав при читалище "Братя Миладинови" - Петрич има завидна художествено¬творческа биография. Хиляди самодейци са минали през неговите редици, безчет са успехите му на регионална, национална и международна сцена. Тяхна е заслугата  да се съхрани богатия фолклор на петричкия регион, на атрактивните и уникални петрички хора.
Танцовият състав участва в национални прегледи на художествената самодейност и съборите "Пирин пее", Рожен, Копривщица и др. Носител е на много награди, а през 1953 г. е обявен за национален първенец.