Програма за управление на отпадъците на територията на община Петрич 2015-2020г.