Дневен ред за 41-во заседание на Общински съвет- Петрич