ОБЯВА на КОНКУРС за длъжността – Директор на Дирекция «Образование, култура, социални дейности