Стратегия за управление на общинската собственост 2016-2019г.

Стратегията за управление на общинската собственост в община Петрич за периода 2015-2019 г.