С настоящето на основание чл. 18а, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

С настоящето на основание чл. 18а, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинска администрация – гр.Петрич съобщава на МАЯ  ИЛИЕВА  ПАУНКОВА      с адрес
УЛ. "ДИМИТЪР ГОЩАНОВ" №.6, ЕТ.9,     АП.33,    ГР. ПЕТРИЧ, на ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА СЛАТТЕР с адрес УЛ. "ДИМИТЪР ГОЩАНОВ" № 6, ЕТ.9,     АП.33,     ГР. ПЕТРИЧ и на ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ПАУНКОВ с адрес УЛ. "ДИМИТЪР ГОЩАНОВ" №.6, ЕТ.9,     АП.33, ГР.ПЕТРИЧ в  качеството  им на наследници на Христо Петров Паунков