С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Общинска администрация – гр.Петрич съобщава на ИЛИЯ ДИМИТРОВ НЕДЯЛКОВ

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Общинска администрация – гр.Петрич съобщава на ИЛИЯ ДИМИТРОВ НЕДЯЛКОВ с адрес СТОЛИЧНА ОБЩИНА,                       ГР. БУХОВО, ЖК „БУХОВО”,БЛ.№17Б,ЕТ.1, АП.18, на ЖУЛИЕН  ГРИГОРОВ ШАПКОВ с адрес ГР. СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, КВ. „БОТУНЕЦ”, ЖК „БОТУНЕЦ-2”,БЛ.№13Б,ЕТ.4, АП.27 и на ЕВГЕНИЯ  АРИЗАНОВА АНГЕЛОВА с адрес ГР. БЛАГОЕВГРАД, ЖК „ЕЛЕНОВО”,  БЛ.№63, ЕТ.6, АП.18,