Обявление   за   гражданите , включени  в картотечния  списък   за  2018 г.  на нуждаещи  се от  жилище   граждани