Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници за 2019г.