Публичен регистър за приватизационния процес и следприватизационния контрол в Община Петрич

Публичен регистър за приватизационния процес и следприватизационния контрол в Община Петрич - партида D