Актуализиран е икономическият пакет на Община Петрич!

👷‍♂️Екипът на кмета Димитър Бръчков допълни пакета от икономически мерки в помощ на малкия и среден бизнес в община Петрич. Това стана след проведена в спешен порядък работна среща. Обобщено пунктове на общинската политика в условията на извънредно положение в страната са:
❗- да се удължи до 30.06.2020 г срокът за ползването на 5% отстъпка при заплащане на пълния размер на местните данъци и такси;
❗- срокът на дължимите месечни наеми (за месеците март, април, май) за общински обекти се удължава с два месеца от датата на задължението;
❗- преизчисляване в посока намаляване на дължимия към Община Петрич патентен данък от всички физически лица и еднолични търговци за периода , в който обектите са били затворени на основание на заповедта на извънредното положение;
❗- освобождаване от наем на обекти – общинска собственост, които ще бъдат затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с извънредното положение;
❗- за срока на извънредно положение в страната няма да бъдат дължими такси за детски градини в община Петрич;
❗- Общинското дружество ВиК няма да спира принудително водата на некоректните абонати до края на извънредното положение;
❗- безплатно ще бъде паркирането на паркингите към болницата в града до края на извънредното положение;
❗- Общинското социално предприятие в Петрич започва изработката на предпазни маски;
📝Целта на предложените мерки е да бъдат компенсирани жителите на община Петрич, чиито доходи се формират от дейност, имаща пряка или косвена връзка с общинската собственост и местни налози. Пакетът от икономически мерки остава отворен за допълнения в зависимост от динамиката на обстановката, уточняват от екипа на кмета Димитър Бръчков.