Заявяване на електронни услуги
Проверка и плащане по ЗМДТ
Актуално
Синя зона” в град Петрич ще бъде свободна за моторни превозни средства след 12:00 часа днес  05.02.2020г.
Покана-публично обсъждане Бюджет 2020г.
П О К А Н А