Заявяване на електронни услуги
Проверка и плащане по ЗМДТ
Актуално
Съобщение за празничен, неприсъствен и неучебен ден на Община Петрич
Проект: “Защита на местното население от общините Петрич и Струмица от природни и причинени от човека бедствия”
Синя зона” в град Петрич да бъде свободна за моторни превозни средства след 13:00 часа днес  04.10.2019г.