Считано от 13.12.2021г. Община Петрич предоставя безплатно топъл обяд на 200 крайно нуждаещи се лица

 Считано от 13.12.2022г. Община Петрич  сключи допълнително спорозомение с агенция Социално подпомаганеза   предоставя безплатно топъл обяд на 200 крайно нуждаещи се лица по проект „ 3.1- Топъл обяд в условията на пандемията от  COVID-19 “, Проект „Топъл обяд в условията на пандемия в община Петрич“,  удължава предоставянето на безплатен топъл обяд на 200 крайно нуждаещи се лица.                 

Проектът се одължава до 30.06.2022 г. 

Финансирането по проекта е на стойност 220 198,77 лв.    

Начало: дата 01.01.2022 г.

Край: дата 30.06.2022 г.

 

Основните целеви групи за предоставяне на топъл обяд са :

 

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

 2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

 3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.