Започна процедурата за избор на членове на Съвета на децата

Инициативата е на Държавна агенция за закрила на детето (https://sacp.government.bg/) и е във връзка с един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето – правото за изразяване на собствено мнение и включване в процесите по взимане на решения относно техния живот и развитие. Именно чрез участие в обществения живот децата придобиват умения, знания и увереност.

Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на три нива – общинско, регионално и национално. За членове на Съвета могат да бъдат предлагани кандидатури на деца до 18 години в четири направления – членове на училищни форми за самоуправление, представители на детски и младежки инициативи, финансирани от бизнеса, представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и доброволци в социални услуги, индивидуални кандидатури. Кандидатите за членове на Съвета на децата от общината изпращат документите за кандидатстване до 24 май т.г. в деловодството на Община Петрич или на email: oa_petrich@mbox.contact.bg

Формуляра за кандидатстване може да изтеглите от ТУК