Z6_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K0804
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGC27
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Уведомяваме Ви, че от 22.03.2023 г. (сряда) от 08,00 ч. започват дейностите по асфалтиране на втория  участък от ул. „Папульо”: от ул.  „Цанко Церковски“ до ул. „Свобода”.

 

За оптимална организация на работата, дейностите ще се извършват на в няколко дни, което налага затваряне за движение на този участък от улицата, по който ще се работи:

  • На 22.03.2023 г. (сряда) от 08,00 ч. – за миене и полагане на битумния разлив;
  • На 23.03.2023 г. (четвъртък) от 08,00 ч. – полагане на първи асфалтов пласт;
  • На 24.03.2023 г. (петък) от 08,00 ч. – рекордиране на шахти, спирателни кранове и дъждовни отоци;
  • На 27.03.2023 г. (понеделник) от 08,00 ч. – полагане на втори асфалтов пласт. В същия ден ще започне и полагане на хоризонталната маркировка на първия участък от улицата - от ул.  „Цанко Церковски“ до ул. „Черно море“;

 

За посочените дни (вкл. и първия участък от улицата в понеделник), ако в обхвата на улиците има паркирани автомобили, Ви молим те да бъдат преместени предходната вечер, за да се освободи терена за работа.

 

Извиняваме се за създаденото неудобство, но знаем, че очакваните резултати за подобрена инфраструктура и положена нова пътна настилка ще възмездят търпението.

 

 

от РЪКОВОДСТВОТО

на ОБЩИНА ПЕТРИЧ