Z6_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33AB0
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33AR0
Публичен регистър на детските градини и ЦПЛР Училища Делегиран бюджет Нормативни документи на общинско ниво Програма за деца с изявени дарби
Образование

Дирекция "Образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване"

Отдел "Образование и култура"

 

Нина Попова --Зам-кмет „Хуманитарни дейности” 0745/69148- nina.popova@oapetrich.bg

Силвия Янева -- Образователен медиатор 0745/69132 / 0877 652 962 @oapetrich.bg

Мария Данева -Ст. експерт "Образование" - 0745/69132 - mariadaneva@petrich.bg