Z6_HQ8A1O82K0V980ALJKKCTR0MU7
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGCK1
Култура и туризъм

Петрич - природа и история

Поради благоприятния климат и ландшафт, както и изобилието на води, районът на Петрич е населяван от хилядолетия. Неговата история е тясно свързана с река Струма, която в древността е била  основната комуникационна артерия, свързваща Егея с Европа. По Струма, през VІІ хилядолетие пр. Хр., към Европа са проникнали земеделието и животновъдството - основа на европейската икономика и до днес. Именно тук е възникнала и най-ранната металургия. В Античността тук е процъфтявала забележителна култура, а през Средновековието районът е бил арена на величави и трагични събития.

  Календар на традиционните прояви 

 

Зареждане ...