Z6_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K04S3
Z7_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K0423
Контакти

КОНТАКТИ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

 

Адрес: ул. „Цар Борис III” № 24
Тел: 0745/69112
Факс: 0745/62090
Ел. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

 

Работно време на Центъра за услуги за услуги и информация на гражданите за работа с граждани:


делнични дни: 8.00 – 17.30 часа
почивни дни – събота и неделя

 

Работно време на Общинска администрация Петрич с граждани :


делнични дни: 8.30 – 12.00 часа 13.30 -16.30 часа
почивни дни – събота и неделя

 

Приемно време:


Кмет на Община Петрич - Димитър Бръчков     Сряда              10.30 - 12.00
Зам.-кмет ТСУ и ОР -                                                         Сряда, петък    9.30 - 12.00

 

Телефонен указател на Общинска администрация - Петрич

 

Стая №

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

ИМЕ

Стая 101

Дежурна Стая

69 144

222 66

 

Борис Петров

Борислав Ружкин

Красимир Ангов

Йордан Карагьозов

Стая 102

Каса

69 116

Елена Тильовска

Стая 103

Н-к „ГСР”

69 100

Катерина Костадинова

Стая 104

„ГСР”

69 101

Катя Костадинова

Цветанка Михайлова

Стая 105

„ГСР”

69 102

Милена Смукова

 

Стая 107

Експерти ИОТ

69 103

Юлиян Антонов

Благой Китанов

Стая 108

Домакин

69 104

Атанас Атанасов

Стая 109

Деловодство

69 105

 

Стая 110

Човешки ресурси

69 106

Георги Гущеров

 

Център Административно Обслужване

69 107

 

 

Надежда Димитрова

 

Портиер

69 108

Камен Янчев

Стая 201

 

69 109

 

Стая 201

Главен Секретар

69 114

0878592269

Велко Велев

Стая 202

Кмет

69 110

Димитър Бръчков

Стая 202

Технически секретар

69 112

Ваня Филипова

Стая 203

Директор „АПО, ИР”

69 113

Рилка Филипова

Стая 204

Н-к Канцелария

69 147

0879990803

Ивайло Попов

Стая 205

Бюджет

Финанси

69 115

Емилия Стамчева

Блажка Китанова

Стая 206

Евроинтеграция

6 03 91

69 141

Мария Здравкова

Зорница Авгинова

Стая 207

Н-к отдел Юрист

69 117

Ана Кирова

Светослава Христова

Стая 208

Счетоводство

69 118

 

 

Петър Кючуков

 

Стая 209

Икономически отдел

69 119

Мариела Качулева

Блажка Шапкова

 

 

 

Стая 210

Главен Счетоводител

69 120

 

Стая 211

Евроинтеграция

69 121

Наталия Аврамова

 

 

Стая 212

Зам. Кмет „Ф,Б и ОС”

0885 99 81 79

69 138

Борислав Коларов

Стая 301

ТСУ

69 122

Антоанета Петрова

 

 

Стая 302

Зам. Кмет „ТСУ,СБ и ОР”

69 123

0889990765

Минка Салагьорова

Стая 302

Технически секретар

69 125

 

Стая 302

Председател ОбС

69 124

Георги Тренчев

Стая 303

 

69 126

0879990771

Илиана Попова

Стая 304

Земеделие

 

Архивар

69 127

Зоя Коемджиева

Валентин Тунчев

 

 

Стая 305

ТСУ

69 128

Галя Терзиева

Румен Калъпсъзов

Стая 306

Технически Секретар

ОбС

Машинопис

69 129

Димитрина Донева

 

Стая 307

Директор „ТСУ”

69 133

Марияна Митрева

 

Стоян Костадинов

Стая 308

Вътрешен одит

69 130

Николай Таседжиков

Стая 309

Гл. Инжинер

69 131

Николай Попов

Стая 310

Образование

Култура

69 132

 

Методи Бисерков

 

Стая 311

Зам.Кмет „ХД”

69 148

Нина Попова

Стая 312

Социални дейности

69 146

Нако Манастарлиев

Велина Банчева

Георги Георгиев

Стая 403

ТСУ

69 134

Румен Бохоров

 

Георги Анастасов

 

Стая 404

Главен архитект

69 135

 

 

Стая 405

ТСУ

69 136

 

Лъчезар Ковачев

Стая 406

Н-к Военен отдел

 

69 137

Валери Иванов

Стая 407

 

69 460

 

Костадин Стойков

Стая 408

Отдел „Общинска и държавна собственост”

69 139

Мария Шаламанова

Мария Сапунджиева

Соня Костадинова

Стая 409

„АСК”

69 140

Николай Георгиев

Мартин Димитров

Стая 410

Обществен ред и сигурност

69 145

 

 

Стая 411

Чертожник

69 142

Лидия Грозданова

Стая 413

„ОМбП” и „Б.Д”

69 143

Георги Петров

ГУМ Домакин 69461 Боби Липошлиев


ГУМ

Каса


69462

Дафинка Андреева

Велизар Касабов


ГУМ

Експерти имоти
69463

Георги Деведжиев
Божидар Григоров
Стефан Тачев

МДТ Директор 69149  Цветков
МДТ   69466  Стоянова
МДТ Инспектори 60570  
 КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА-ПЕТРИЧ

с.с.Баскалци, Кукурахцево,

Чурилово

Кметски наместник

0888958295

Никола Стойчев

с. Беласица

Кмет

0879990778

Велик Лазаров Филчев

с. Боровичене

Кметски наместник

0884490003

Вангел Тилев

с.с..Вишлене,Дреновица, Кладенци

Кметски наместник

0876393546

Юлиан Илиев

с.с.Волно,Зойчене,Долене

Кметски наместник

0879819429

Любомир

Георгиев

Петревски

с. Габрене

Кмет

0879990755

Дафина

Кирилова

Пецева

с. Гега

Кмет

0879990789

Симеон

Стефанов Китанов

с. Генерал Тодоров

Кмет

0879990763

Добри Иванов Мавриков

с. Долна Крушица

Кмет

0896813850

Иван Божинов Тилев

с. Долна Рибница

Кмет

0879990794

Стефан

Симеонов

Златинов

с. Долно Спанчцово

Кмет

0879990734

Силвия Атанасова Мицева

с. Дрангово

Кмет

0879990898

Ангел Илиев

Балтаджиев

с.с.Драгуш, Крънджилица

Кметски наместник

0879990796

Йордан Стойчев Велков

с. Кавракирово

Кмет

0879990774

Александър

Кирилов

Треновски

с. Камена

Кмет

0879017256

Осман Демиров Демиров

с. Капатово

Кмет

0879990737

Андон Илиев

с. Ключ

Кмет

0888140043

Христо Кост.

Марков

с. Коларово

Кмет

 

 

с. Кромидово

Кмет

0898361141

Борислав Филадов

с. Кулата

Кмет

0898681796

Димитър Георгиев Дамянов

с. Кърналово Кмет 0877324246 Николай Златков

с. Марикостиново

Кмет

0879990738

Гергана

Борисова Тодорова

с. Марино поле

Кмет

0899174622

Кирил Цапаревски

с. Мендово

Кмет

0879990810

Христо Андонов Учителски

с. Митино

Кмет

0878424344

Венцислав

Андонов

Георгиев

с. Михнево

Кмет

0879990798

Вангел Милчев Маламов

с. Ново Кономлади

Кмет

0879990735

Мариана

Димитрова Мурлева

с. Право Бърдо

Кметски наместник

0879819453

ИваЙло Живков Стоянов

с. Първомай Кмет 0885296396 Иван Митрев
с. Рибник Кмет 0886725751 Гълъб Божков

с. Рулите

Кмет

0879990745

Георги Митков Атанасов

с. Ръждак

Кмет

0879990731

Георги Стоянов Стоянов

с. Самуилово

Кмет

0898437004

Кирил Божидаров Стоянов

с. Скрът Кмет 0886387446 Валентин Заеков
с.Старчево Кмет 0879990744 Георги Иванов Кузманов
с. Струмешница Кмет 0878151586 Мирослав Манолчев
с. Тополница Кмет 0879990729 Лобен Атанасов