Кмет на Община Петрич

Димитър Бръчков

Телефон: 0745 69112; Факс: 0745 62090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg