Съобщение за ползвателите на СИНЯ ЗОНА

Поради влошена  метеорологична обстановка със заповед на кмета Димитър Бръчков, се отменя платеното паркиране в СИНЯ ЗОНА на 09.01.2019год.